Strona główna » Anna Wojewnik-Filipkowska
Przygotowanie projektów inwestycyjnych 

Literatura: 

  1. Rymarzak M. [red.], Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami, wybrane problemy, FRUG 2011.
  2. Behrens W., Hawranek P.M.: Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility. Wydawnictwo UNIDO, Warszawa 1993 (patrz: OEI/FIN)
  3. Czechowski L., Dziworska K., Gostkowska-Drzewicka T., Górczyńska A., Ostrowska E., Projekty inwestycyjne, ODDK Gdańsk 1997. Dziworska K.: Decyzje inwestycje przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.