Strona główna » Anna Golec
Anna Golec
Anna Golec
Aktualizacja: Poniedziałek, 21 sierpnia 2017 roku, godz. 10:37

dr Anna Golec

Stanowisko:
Adiunkt
209
(+48 58) 523 14 21

Konsultacje

Tydzień I:
Czwartek
godz. 09.00-09.45
pok. 209
Tydzień I:
Piątek
godz. 09.00-09.45
pok. C-27
Tydzień II:
Czwartek
godz. 09.00-09.45
pok. 209
Tydzień II:
Piątek
godz. 09.00-09.45
pok. C-27

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Finanse przedsiębiorstw
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Ocena standingu przedsiębiorstwa

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Financial Analyst

Zakres programowy:
Tytuł seminarium: Finanse Przedsiębiorstw
Opis tematyki: Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy seminarzystów i wsparcie ich w przygotowaniu pracy licencjackiej o tematyce szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, a w szczególności takich obszarów jak:
 źródła i instrumenty finansowania przedsiębiorstw, w tym również problematyka pozyskiwania przez przedsiębiorstwa środków z funduszy strukturalnych UE
 ekonomiczne aspekty nadzoru korporacyjnego
 zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie
 analiza ekonomiczna przedsiębiorstw i przedsięwzięć inwestycyjnych 

Przykładowe tematy prac:
 Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
 Sposoby wynagradzania członków organów spółek w bankach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie ...

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:


Opis tematyki: Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy seminarzystów i wsparcie ich w przygotowaniu pracy licencjackiej o tematyce szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, a w szczególności takich obszarów jak:
 źródła i instrumenty finansowania przedsiębiorstw, w tym również problematyka pozyskiwania przez przedsiębiorstwa środków z funduszy strukturalnych UE
 ekonomiczne aspekty nadzoru korporacyjnego
 zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie
 analiza ekonomiczna przedsiębiorstw i przedsięwzięć inwestycyjnych 

Przykładowe tematy prac:
 Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
 Sposoby wynagradzania członków organów spółek w bankach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie ...

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:
Tytuł seminarium: Finanse Przedsiębiorstw
Opis tematyki: Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy seminarzystów i wsparcie ich w przygotowaniu pracy licencjackiej o tematyce szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, a w szczególności takich obszarów jak:
 źródła i instrumenty finansowania przedsiębiorstw, w tym również problematyka pozyskiwania przez przedsiębiorstwa środków z funduszy strukturalnych UE
 ekonomiczne aspekty nadzoru korporacyjnego
 zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie
 analiza ekonomiczna przedsiębiorstw i przedsięwzięć inwestycyjnych 

Przykładowe tematy prac:
 Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
 Sposoby wynagradzania członków organów spółek w bankach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie ...

Egzaminy i zaliczenia

 • Finanse przedsiębiorstw [ćw]
 • grupa: S23-05
  Czwartek 17.01.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-310
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-01
  Piątek 18.01.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-04
  Piątek 18.01.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-2
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-06
  Piątek 18.01.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-2
  Z
  termin pierwszy

 • Finanse przedsiębiorstw [w]
 • gr.: S23-01
  Czwartek 31.01.2019
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-02
  Czwartek 31.01.2019
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-03
  Czwartek 31.01.2019
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-04
  Czwartek 31.01.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-05
  Czwartek 31.01.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-06
  Czwartek 31.01.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

Publikacje