Strona główna » Anna Golec
Anna Golec
Anna Golec

dr Anna Golec

Stanowisko:
Adiunkt
209
(+48 58) 523 14 21

Konsultacje

Tydzień I:
Czwartek
godz. 09.00-09.45
pok. 209
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 09.00-09.45
pok. 209
Tydzień II:
Piątek
godz. 08.45-09.30
pok. 209
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 09.00-09.45
pok. 209

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Financial Reporting
  • Finanse przedsiębiorstw
  • Seminarium licencjackie
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Finanse przedsiębiorstw
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Corporate finance and Equity Valuation
  • Financial Analysis - Applications
  • Zastosowanie analizy ekonomicznej
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie
  • Zastosowania analizy ekonomicznej

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Financial Analyst

Zakres programowy:
Tytuł seminarium: Finanse Przedsiębiorstw
Opis tematyki: Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy seminarzystów i wsparcie ich w przygotowaniu pracy licencjackiej o tematyce szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, a w szczególności takich obszarów jak:
- źródła i instrumenty finansowania przedsiębiorstw,
- analiza ekonomiczna przedsiębiorstw i przedsięwzięć inwestycyjnych

- zagadnienia związane ze sprawozdawczością finansową w przedsiębiorstwie

- ekonomiczne aspekty nadzoru korporacyjnego

- rynek kapitałowy i jego uczestnicy


Przykładowe tematy prac:
- Wpływ zmiany standardów rachunkowości na wyniki finansowe spółki

- Ocena skuteczności modeli identyfikacji manipulacji wynikami przedsiębiorstw

- Sposoby wynagradzania członków organów spółek w bankach notowanych na GPW i ich wpływ na wyniki finansowe

- Wycena przedsiębiorstwa na przykładzie…

- Analiza rotacji audytora w spółkach z indeksu WIG-20

Prace mogą być przygotowywane w języku polskim lub angielskim.

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:
Tytuł seminarium: Finanse Przedsiębiorstw
Opis tematyki: Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy seminarzystów i wsparcie ich w przygotowaniu pracy licencjackiej o tematyce szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, a w szczególności takich obszarów jak:
- źródła i instrumenty finansowania przedsiębiorstw,
- analiza ekonomiczna przedsiębiorstw i przedsięwzięć inwestycyjnych

- zagadnienia związane ze sprawozdawczością finansową w przedsiębiorstwie

- ekonomiczne aspekty nadzoru korporacyjnego

- rynek kapitałowy i jego uczestnicy


Przykładowe tematy prac:
- Wpływ zmiany standardów rachunkowości na wyniki finansowe spółki

- Ocena skuteczności modeli identyfikacji manipulacji wynikami przedsiębiorstw

- Sposoby wynagradzania członków organów spółek w bankach notowanych na GPW i ich wpływ na wyniki finansowe

- Wycena przedsiębiorstwa na przykładzie…

- Analiza rotacji audytora w spółkach z indeksu WIG-20

Prace mogą być przygotowywane w języku polskim lub angielskim.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Opis tematyki: Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy seminarzystów i wsparcie ich w przygotowaniu pracy magisterskiej o tematyce szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, a w szczególności takich obszarów jak:
- źródła i instrumenty finansowania przedsiębiorstw,
- analiza ekonomiczna przedsiębiorstw i przedsięwzięć inwestycyjnych

- zagadnienia związane ze sprawozdawczością finansową w przedsiębiorstwie

- ekonomiczne aspekty nadzoru korporacyjnego

- rynek kapitałowy i jego uczestnicy


Przykładowe tematy prac:
- Wpływ zmiany standardów rachunkowości na wyniki finansowe spółki

- Ocena skuteczności modeli identyfikacji manipulacji wynikami przedsiębiorstw

- Sposoby wynagradzania członków organów spółek w bankach notowanych na GPW i ich wpływ na wyniki finansowe

- Polityka dywidendy spółek notowanych na GPW

- Idea społecznej odpowiedzialności w polityce funduszy inwestycyjnych

Egzaminy i zaliczenia

 • Financial Analysis - Applications [ćw]
 • grupa: S41-20
  Wtorek 28.01.2020
  godz.: 09.45-13.00
  sala C-21
  Z
  termin pierwszy

 • Financial Analysis - Applications [w]
 • grupa: S41-20
  Środa 05.02.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-21
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-20
  Czwartek 27.02.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala 209
  E
  termin drugi

 • Finanse przedsiębiorstw [ćw]
 • grupa: S23-05
  Środa 29.01.2020
  godz.: 09.45-13.00
  sala C-21
  Z
  termin pierwszy

 • Finanse przedsiębiorstw [w]
 • grupa: S23-01
  Środa 05.02.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-20
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-02
  Środa 05.02.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-20
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-03
  Środa 05.02.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-20
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-04
  Środa 05.02.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala C-20
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-05
  Środa 05.02.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala C-20
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-06
  Środa 05.02.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala C-20
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-01
  Czwartek 27.02.2020
  godz.: 09.45-13.00
  sala 209
  E
  termin drugi

  gr.: S23-02
  Czwartek 27.02.2020
  godz.: 09.45-13.00
  sala 209
  E
  termin drugi

  gr.: S23-03
  Czwartek 27.02.2020
  godz.: 09.45-13.00
  sala 209
  E
  termin drugi

  gr.: S23-04
  Czwartek 27.02.2020
  godz.: 09.45-13.00
  sala 209
  E
  termin drugi

  gr.: S23-05
  Czwartek 27.02.2020
  godz.: 09.45-13.00
  sala 209
  E
  termin drugi

  gr.: S23-06
  Czwartek 27.02.2020
  godz.: 09.45-13.00
  sala 209
  E
  termin drugi

 • Seminarium licencjackie [sem]
 • grupa: S31-31
  Czwartek 23.01.2020
  godz.: 08.00-09.30
  sala p-209
  Z
  termin pierwszy

 • Seminarium magisterskie [sem]
 • grupa: N51-05
  Sobota 18.01.2020
  godz.: 15.15-17.45
  sala 209
  Z
  termin pierwszy

Publikacje