Strona główna » Anna Golec
Anna Golec
Anna Golec

dr Anna Golec

Konsultacje

Tydzień I:
Piątek
godz. 13.00-13.45
pok. 209
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 09.30-10.15
pok. 209
Tydzień II:
Piątek
godz. 08.45-09.30
pok. 209
Tydzień II:
Środa
godz. 11.15-12.00
pok. 209

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Ethics
  • Financial Reporting
  • Finanse przedsiębiorstw
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Finanse przedsiębiorstw
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Personal Finance and Wealth Planning
  • Zastosowanie analizy ekonomicznej
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Zastosowania analizy ekonomicznej

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Financial Analyst

Zakres programowy:
Tytuł seminarium: Finanse Przedsiębiorstw
Opis tematyki: Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy seminarzystów i wsparcie ich w przygotowaniu pracy licencjackiej o tematyce szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, a w szczególności takich obszarów jak:
- źródła i instrumenty finansowania przedsiębiorstw,
- analiza ekonomiczna przedsiębiorstw i przedsięwzięć inwestycyjnych

- zagadnienia związane ze sprawozdawczością finansową w przedsiębiorstwie

- ekonomiczne aspekty nadzoru korporacyjnego

- rynek kapitałowy i jego uczestnicy


Przykładowe tematy prac:
- Wpływ zmiany standardów rachunkowości na wyniki finansowe spółki

- Ocena skuteczności modeli identyfikacji manipulacji wynikami przedsiębiorstw

- Sposoby wynagradzania członków organów spółek w bankach notowanych na GPW i ich wpływ na wyniki finansowe

- Wycena przedsiębiorstwa na przykładzie…

- Analiza rotacji audytora w spółkach z indeksu WIG-20

Prace mogą być przygotowywane w języku polskim lub angielskim.

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:
Tytuł seminarium: Finanse Przedsiębiorstw
Opis tematyki: Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy seminarzystów i wsparcie ich w przygotowaniu pracy licencjackiej o tematyce szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, a w szczególności takich obszarów jak:
- źródła i instrumenty finansowania przedsiębiorstw,
- analiza ekonomiczna przedsiębiorstw i przedsięwzięć inwestycyjnych

- zagadnienia związane ze sprawozdawczością finansową w przedsiębiorstwie

- ekonomiczne aspekty nadzoru korporacyjnego

- rynek kapitałowy i jego uczestnicy


Przykładowe tematy prac:
- Wpływ zmiany standardów rachunkowości na wyniki finansowe spółki

- Ocena skuteczności modeli identyfikacji manipulacji wynikami przedsiębiorstw

- Sposoby wynagradzania członków organów spółek w bankach notowanych na GPW i ich wpływ na wyniki finansowe

- Wycena przedsiębiorstwa na przykładzie…

- Analiza rotacji audytora w spółkach z indeksu WIG-20

Prace mogą być przygotowywane w języku polskim lub angielskim.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Opis tematyki: Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy seminarzystów i wsparcie ich w przygotowaniu pracy magisterskiej o tematyce szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, a w szczególności takich obszarów jak:
- źródła i instrumenty finansowania przedsiębiorstw,
- analiza ekonomiczna przedsiębiorstw i przedsięwzięć inwestycyjnych

- zagadnienia związane ze sprawozdawczością finansową w przedsiębiorstwie

- ekonomiczne aspekty nadzoru korporacyjnego

- rynek kapitałowy i jego uczestnicy


Przykładowe tematy prac:
- Wpływ zmiany standardów rachunkowości na wyniki finansowe spółki

- Ocena skuteczności modeli identyfikacji manipulacji wynikami przedsiębiorstw

- Sposoby wynagradzania członków organów spółek w bankach notowanych na GPW i ich wpływ na wyniki finansowe

- Polityka dywidendy spółek notowanych na GPW

- Idea społecznej odpowiedzialności w polityce funduszy inwestycyjnych

Egzaminy i zaliczenia

 • Finanse przedsiębiorstw [ćw]
 • grupa: S23-01
  Poniedziałek 25.01.2021
  godz.: 15.15-16.45
  sala 209
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-02
  Poniedziałek 25.01.2021
  godz.: 15.15-16.45
  sala 209
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-04
  Poniedziałek 25.01.2021
  godz.: 15.15-16.45
  sala 209
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-01
  Piątek 26.02.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: S23-02
  Piątek 26.02.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: S23-04
  Piątek 26.02.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  Z
  termin drugi

 • Finanse przedsiębiorstw [w]
 • grupa: S23-01
  Środa 03.02.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-02
  Środa 03.02.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-03
  Środa 03.02.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-04
  Środa 03.02.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-01
  Piątek 05.03.2021
  godz.: 13.30-16.45
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S23-02
  Piątek 05.03.2021
  godz.: 13.30-16.45
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S23-03
  Piątek 05.03.2021
  godz.: 13.30-16.45
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S23-04
  Piątek 05.03.2021
  godz.: 13.30-16.45
  sala online
  E
  termin drugi

Publikacje